Simpeli staažiboonuse tingimused

 • 1. Boonuse sisu
  • 1.1. Telia Eesti AS (edaspidi Telia) kõnekaardi Simpel klientidel, kelle Simpeli kõnekaart on olnud katkematult aktiivne vähemalt 4 kuud alates Simpeli kõnekaardi aktiveerimisest, on võimalus saada iga kuu kõneajaboonusena tasuta Telia võrgusisest kõneaega (edaspidi Boonus) järgnevatel tingimustel:
   • 1.1.1. 4. ja/või 5. kalendrikuu staažiga 2 (kaks) Telia võrgusisest kõneminutit Eestis helistamiseks;
   • 1.1.2. 6. - 8. kalendrikuu staažiga 3 (kolm) Telia võrgusisest kõneminutit Eestis helistamiseks;
   • 1.1.3. 9. - 11. kalendrikuu staažiga 4 (neli) Telia võrgusisest kõneminutit Eestis helistamiseks;
   • 1.1.4. 12. - 17. kalendrikuu staažiga 6 (kuus) Telia võrgusisest kõneminutit Eestis helistamiseks;
   • 1.1.5. 18. - 23. kalendrikuu staažiga 8 (kaheksa) Telia võrgusisest kõneminutit Eestis helistamiseks;
   • 1.1.6. Alates 24. Kalendrikuu staažiga 10 (kümme) Telia võrgusisest kõneminutit Eestis helistamiseks;
 • 2. Boonuse aktiveerimine
  • 2.1. Kõik Simpeli kliendid saavad vajaliku kliendistaaži täitumise kuule järgneval kalendrikuul Telia-lt lühisõnumi, mis informeerib Simpeli staažiboonuse võimalusest.
  • 2.2. Boonuse aktiveerimiseks peab Simpeli klient teatama või olema teatanud Telia-le oma kasutajaandmed - vähemalt ees- ja perekonnanimi, sünnikuupäev, sugu ja suhtluskeel, olemasolul ka e-posti aadress. Kasutajaandmeid saab teatada Telia e-teeninduse https://iseteenindus.telia.ee ja Telia tasuta infotelefoni 123 vahendusel või kõikides Telia ja Elioni esindustes. Telia ja Elioni esindustes on Telia esindajal õigus nõuda Simpeli kliendilt kasutajaandmete korrektseks märkimiseks isikut tõendavat dokumenti.
  • 2.3. Klient ei pea Boonuse järgmisele astmele jõudes Boonust uuesti aktiveerima.
 • 3. Boonuse tingimused
  • 3.1. Boonust on võimalik aktiveerida alates 01.06.2011.
  • 3.2. Alates kliendipoolsest Boonuse aktiveerimisest laetakse Simpeli kõnekaardile igal aktiveerimisele järgneva kuu esimesel kuupäeval p1 toodud tingimustele vastav arv Telia võrgusisest tasuta kõneminutit. Boonuse saamise järel teavitatakse klienti iga kuu lühisõnumiga.
  • 3.3. Boonusena saadud kõneminuteid saab kasutada Boonuse laekumise kalendrikuu jooksul. Enne järgmise Boonuse laekumist kaotab eelmine Boonus kehtivuse, st et kasutamata Boonus järgmisse kalendrikuusse üle ei kandu.
  • 3.4. Boonusena saadud kõneminuteid saab kasutada ööpäevaringselt Telia võrku, s.h. ka teenuse Lühivalik numbritel (1410-1419), helistamiseks.
  • 3.5. Boonusminutite saldot saab teada Simpeli ettemaksujäägi päringuga. Alla 4-kuuse Simpeli kliendistaažiga klientidele, kellel puudub võimalus staažiboonusele või Simpeli klientidele, kelle Boonuse saldo on nullis, ettemaksujäägipäringu vastuses Boonuse saldot ei teatata.
 • 4. Boonuse lisainfo
  • 4.1. Boonuse kohta saab täiendavaid selgitusi helistades Telia võrgust Telia kliendiinfo tasuta lühinumbril 123 ja kõikidest Telia ja Elioni esindustest.
 • 5. Kasutajaandmed
  • 5.1. Kasutajaandmete kogumise eesmärgiks on Telia-poolse klienditeeninduse kliendikesksemaks muutmine. Kasutajaandmete teadmine võimaldab Telia-l samuti lähtuda teenuste ja toodete arendamisel ning väljatöötamisel konkreetsest kliendibaasist ning nende vajadustest ja soovidest.
  • 5.2. Telia kasutab ja säilitab klientide poolt edastatud kasutajaandmeid seni, kuni kasutajaandmete edastaja on Telia kõnekaardi Simpel klient. Kliendil on igal ajal juurdepääs oma kasutajaandmetele Telia kodulehel https://iseteenindus.telia.ee asuva e-teenindusbüroo vahendusel. Kasutajaandmete töötlemisel lähtub Telia Andmete töötlemise põhimõtete korrast, mis on kättesaadav Telia kodulehel www.emt.ee.
  • 5.3. Kliendil on õigus tema poolt antud nõusolek oma kasutajaandmete kasutamiseks igal ajal tagasi võtta. Kui klient seda teeb, on Telia-l õigus peatada Boonuse andmine kuni Kliendi poolt uue nõusoleku andmiseni.