Parkimine

Mobiiliga parkimiseks kasuta PARGI.EE rakendust, sisestades rakendusse pangakaardi andmed ja tasudes parkimise eest otse pangakontolt.

Pangakaardi andmed saab sisestada rakenduse Seadete menüüs. Rakenduse kasutamise juhendi leiad siit.