Maksed mobiiliga

Mobiilimaksete abil saad erinevate teenuste ja kaupade eest tasuda mobiiliarvega.

  • Teenuste ja kaupade hinnad ning info ostmise kohta leiad teenusepakkujate kodulehelt
  • Ostutehingu hinnale lisanduva teenustasu suurus on ära toodud konkreetse teenuse infolehel
  • Simpeliga saad mobiiliga maksta samade teenuste ja kaupade eest nagu Telia lepingulised kliendid