Simpel sõbrakõne teenuse tingimused

1. Teenuse sisu:
1.1. AS EMT (edaspidi EMT) Simpel kõnekaardi Sõbrakõne teenuse (edaspidi Teenus) raames on Sõbranumbrile helistamine soodushinnaga 0,032 eurot/minut.

2. Teenuse tingimused:
2.1. Tingimused kehtivad kõikidele Simpel kõnekaartide klientidele.
2.2. Simpel kõnekaardi klient saab valida ja registreerida endale Sõbranumbriks ühe EMT numbri.
2.3. Sõbranumbrile helistamine on hinnaga 0,032 eurot/minut KM-ga (0,0267 eurot/minut ilma KM-ta). Välismaal helistamisel kehtib EMT roaming hinnakiri;
2.4. Helistades Sõbranumbrile lühivalikunumbriga rakendub lühivaliku tariif.
2.5. Teenuse tingimused rakenduvad Simpel kõnekaartidele koos eelnevate soodustustega sõltuvalt kliendi poolt teostatud laadimisest.
2.5.1. Kui klient on teostanud Simpel 15 laadimise, siis Sõbranumbrile helistamisel on esimese minuti tasu 0,032 eurot/minut (ei lisandu kõnealustustasu) ning edasi 0 eurot/minut.
2.5.2. Kui klient on teostanud Simpel 10 laadimise, siis teise Simpeli numbri valimisel Sõbranumbriks jääb Sõbranumbrile helistamisel kehtima tasuta helistamise võimalus.
2.6. Sõbrakõne saab klient tellida EMT esindustes või EMT e-teeninduses www.emt.ee. EMT e-teeninduses saab Sõbranumbrit muuta ja vaadata.
2.7. Sõbrakõne teenuse esmane tellimine on Simpel kõnekaartidele tasuta.
2.8. Iga järgnev Sõbranumbri muutmine või kustutamine EMT esindustes või EMT e-teeninduses maksab 1,60€.

3. Lisainfo:
3.1. Teenuse kohta saab täiendavaid selgitusi EMT kodulehelt www.emt.ee, kõikidest EMT esindustest üle Eesti või helistades EMT võrgus EMT tasuta kliendiinfo lühinumbril 123.