Konverentskõne

Konverentskõne võimaldab Sul samaaegselt telefoni teel vestelda kuni 6 inimesega. Teenus on kasulik siis, kui kõik osapooled peavad korraga vestluses osalema ning kuulma, mida teised osalised räägivad. Näiteks, kui lepite kokku mingit ühist üritust vms. Konverentskõne korraldamise juhised leiad oma telefoni menüüst.

  • Konverentskõnede eest maksab konverentsi algataja.
  • Kõnemaksumuse arvestus toimub iga kõne kohta eraldi.
  • Uusi liikmeid konverentskõnesse saab kaasata ainult konverentskõne algataja.