SMS

SMS on teenus, mis võimaldab mobiiliga saata ja vastu võtta tekstisõnumeid, mis kuvatakse mobiili ekraanil. SMSi saatmise ja vastuvõtmise juhised leiad oma mobiili kasutujuhendist.

SMS jõuab alati kohale

SMS jõuab kohale ka siis, kui vastuvõtja mobiil on suunatud teisele numbrile ning ka siis, kui vastuvõtja mobiil on välja lülitatud või levist väljas, sest SMS talletatakse sõnumikeskuses ning saadetakse teele siis, kui mobiil lülitub taas mobiilivõrku.

Tekstisõnum näitab alati saatja numbrit
SMS-iga kaasneb alati saatja number. Seda isegi siis, kui Su number on salastatud või varjatud.

SMS-i saatmiseks seadista telefon
SMS-i saatmise võimalus on Simpelil kohe automaatselt olemas, kuid esmakordsel kasutamisel pead tegema seadistused oma mobiilis. Sisesta oma mobiili menüüs „Sõnumi seaded" Simpeli lühisõnumikeskuse number +3725099000.

Tähtis teada
Üheks SMS-iks loetakse 160 sümbolist koosnev sõnum. Uuemad mobiilid võimaldavad saata ka pikemaid kui 160-st sümbolist koosnevaid SMSe. Sellisel juhul maksustatakse SMS mitme erineva sõnumina.

SMSi saatmine välismaale maksab tavahinnakirja kohaselt 0,13 €/sms

SMS-i saatmine veebist on Telia teenus Telia e-teeninduse keskkonnas, mille abil saavad kliendid mugavalt lühisõnumeid saata. Teenus võimaldab saata sõnumeid kuni 50-le adressaadile korraga.

NB! Lühi- ja teenusnumbritele e-teenidusest sõnumeid saata ei saa.