Videokõne

Videokõne on kõneteenuse edasiarendus – nüüd saad lisaks vestluspartneri kuulamisele ka teda vaadata ja ise ennast näidata. Videokõne on võimalik kahe Telia kliendi vahel, kellel on 3G telefon ning kes asuvad 3G levialas.

Videokõne kasutamiseks peavad mõlemad pooled – kõne algataja ning vastuvõtja – olema Telia 3G levialas ja kasutama 3G mobiiltelefoni. Kõik vajalikud häälestused on tehtud Telia poolt ja kliendil endal pole peale sobiva mobiiltelefoni soetamise vaja midagi teha. Videokõneks on telefonil eraldi nupp või valik menüüs, täpsemad juhised leiad telefoni kasutusjuhendist.
Videokõne toimumise ajal 3G levialast välja liikudes kõne katkeb, sest tavalises GSM võrgus ei saa videokõnet edastada. Videokõnesid ei saa teha siis, kui sul on andmesidesessioon aktiivne – surfamisega samaaegselt ei saa videokõnet teha ega vastu võtta.

Videokõnet maksustatakse minutipõhiselt – videokõne ühelt Telia kliendilt teisele maksab 0.3164 EUR/min (4.95 kr). Videokõne eest maksab ainult kõne algataja. Vastuvõetava videokõne eest ei maksa vastuvõtja midagi.
Videokõne teenust saab kasutada ka välismaal kui asud sellise operaatori levialas, kellel on Telia-ga sõlmitud 3G roaming-leping. Juba praegu on sõlmitud leping näiteks Soneraga videokõne kasutamiseks Soomes.