Vali mitu SIMi soovid paketiga liita:

Vali SIMide arv

Vali seadmetele jagatav internetimaht:

Vali seadmele jagatav internetimaht:

Vali seadmetele jagatav internetimaht

Vali seadmele jagatav internetimaht

Internetimaht

Mujal EU's kasutamiseks

Kuutasu

Paketis sisalduv kõne- ja sõnumimaht:

Paketis sisalduv kõne- ja sõnumimaht:

Eestisse

Kehtivad samad tingimused nagu koduvõrgus

Näide: viibid Rootsis ja helistad Eestisse

Riiki, kus parasjagu asud

Kehtivad samad tingimused nagu koduvõrgus. Kui koduvõrguspaketi maht sisaldab kõneminuteid ja sõnumeid teistesse Eesti võrkudesse, siis antud kõned ja sõnumid lähevad selle mahu sisse. Kõnemahu täitumisel hakkab kehtima minutihind 0,015 €, sõnumimahu täitumisel hakkab kehtima sõnumi hind 0,05 €.

Näide: viibid Rootsis ja helistad Rootsi

Teise Balti või Skandinaavia riiki

Kui koduvõrguspaketis sisalduvad kõneminutid ja sõnumid Balti ja Skandinaavia riikidesse, siis lähevad need kõned ja sõnumid mahu sisse. Mahu täitumisel või mahu puudumisel kehtib sõnumi- ja minutihind 0,05 €.

Näide: viibid Rootsis ja helistad Leetu

Teistesse riikidesse

Kehtib rändlusteenuste hinnakiri.

Näide: viibid Rootsis ja helistad Jaapanisse

Sinu valikud:

  • SIM-kaarte paketis:0
  • 0 internetimahtu kasutamiseks Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Norras, Taanis 0 €/kuus 0 internetimahtu kasutamiseks Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Norras, Taanis 0 €/kuus
  • Kõned ja sõnumid kokku: 0 €/kuus

Lisa SIM-kaardiga saad jagada oma internetimahtu oma süle- ja tahvelarvutitesse. Nii oled kõikjal ühenduses. Lisa-SIMi kuutasu: 1,49 €/kuus


Kuutasu sinu
0 seadme peale kokku:

Kuutasu sinu
0 seadmele:

0